De är två livsglada individer. Allt här i livet är en lek. Jag hoppas med hela mitt hjärta att de kommer till goda människor.