Jag har hört att Friesern skall vara en av de klokaste hästraserna..